Robienie kariery a pracoholizm


Kariera zawodowa i jej rozwijanie pozwala człowiekowi osiągnąć trzy podstawowe potrzeby, stanowiące motyw do działania: władza, pieniądze oraz status społeczny. Wszystkie te elementy składają się na sukces rozwoju zawodowego. Aczkolwiek karierowicz nie zna granicy i nie potrafi zahamować w dążeniu do wyznaczonego celu. Im większy sukces osiągnięty, tym bardziej rośnie apetyt na karierę – to najczęściej prowadzi do pracoholizmu. Kariera jest rzeczą ważną, ale nie najważniejszą. Kiedy zaczyna się “dążenie po trupach do celu” należy się udać do psychologa na konsultacje. Pracoholicy nie interesują się niczym innym oprócz pracy. Skutkami nieodwracalnymi pracoholizmu są przede wszystkim: konflikty społeczne, bezsenność, długotrwały stres, pogorszenie bądź też całkowite zerwanie stosunków rodzinnych, problemy ze zdrowiem psychicznym, radykalne przewartościowanie wyznawanych zasad. Dzięki rozwojowi zawodowemu i karierze jest się w stanie spełnić własne marzenia, aczkolwiek nie należy zapominać przy tym o normalnym, codziennym życiu – o odpoczynku, o konwersacjach z najbliższymi np. współmałżonką, o wspólnym urlopie, o spokojnym spożywaniu posiłków. Reasumując, kariera zawodowa nie powinna być priorytetem w życiu – ona jest jedynie środkiem do realizowania prawdziwie wartościowych rzeczy.

Comments are closed.